BILETY WSTĘPU 

Bilet normalny       24zł
Bilet ulgowy        22zł
(dot. dzieci, młodzieży
uczącej się, studentów i seniorów)
Bilet rodzinny  (2+1)    61 zł
Bilet rodzinny (2+2)    81 zł
Bilet rodzinny (2+3)      98 zł 
Bilet rodzinny (2+4)     112 zł
Bilet grupowy           17 zł/osoba
grupy minimum 15 osób
Dzieci do lat 3 bezpłatnie