BILETY WSTĘPU 

Bilet normalny       19 zł
Bilet ulgowy        17 zł
(dot. dzieci, młodzieży
uczącej się, studentów i seniorów)
Bilet rodzinny  (2+1)    49 zł
Bilet rodzinny (2+2)     65 zł
Bilet rodzinny (2+3)     78 zł
Bilet rodzinny (2+4)     89 zł
Bilet grupowy         14 zł/osoba
grupy minimum 15 osób
Dzieci do lat 3 bezpłatnie