BILETY WSTĘPU 

Bilet normalny       18 zł
Bilet ulgowy        16 zł
(dot. dzieci, młodzieży
uczącej się, studentów i seniorów)
Bilet rodzinny  (2+1)    47 zł
Bilet rodzinny (2+2)     62 zł
Bilet rodzinny (2+3)     74 zł
Bilet rodzinny (2+4)     85 zł
Bilet grupowy         13 zł/osoba
grupy minimum 15 osób
Dzieci do lat 3 bezpłatnie